top of page

שירותי עיצוב INSIDE

השירותים שלנו מחולקים לשלושה שלבים​

משחק. עיצוב. קיום - נוכל לסייע ללקוחותינו בתהליך העיצוב כולו או בחלקו

משחק – יצירת קונספט תכנוני

 • קבלת דרישות הלקוח והכנת הצעת מחיר ובו היקף השירותים הרלוונטיים.

 • הכנת לוח קונספט - איסוף רעיונות ופיתוח קונספט עיצובי ממשאבי עיצוב מגוונים. מטרת שלב זה היא להגיע להבנה מעמיקה של הסגנון והקונספט הרלוונטיים לדרישות הלקוח, ולסייע בפיתוח תחושה ונראות מסוימות בעיצוב.

 • פגישת המשך - ובה מוצג לוח הקונספט.

 • מדידת האתר והכנת שרטוט של האתר הקיים.

 • פיתוח תוכניות קונספטואליות של האתר. תכנון הפנים, כולל: תכנון החללים, העמדת הקירות, שיקולי הריסה, גימורי ריצוף, סידור הריהוט ועיצוב רהיטים ייחודיים בהזמנה אישית, תכנון תקרות וגופי תאורה.

 • הצגת התכנון ההקונספטואלי ללקוח, הכולל מודל תלת־ממדי, תוכנית כללית, לוח חזיתות וגמרים רלוונטיים. 

 • תהליך התכנון אינו מדע מדויק, הוא דומה יותר למסע. משחק יכול להביא למשא ומתן בין הלקוח למעצב עד לגילוי קונספט העיצוב המשביע רצון. לפעמים זה יכול להחזיר אותנו ללוח השרטוטים. אם צוות INSIDE לא פירשו נכון את דרישות הלקוח ,INSIDE יחזור ללוח השרטוטים וישתדל ליצור תכנון לשביעות רצונם של הלקוחות. טרם אכזבנו שום לקוח . . . ;)

עיצוב- הגשת תוכניות עבודה

 • הצוות של INSIDE יפיק חבילת תוכניות מלאה לאישור הנהלת המרכז, לרבות:

  • 2.1.1 תוכניות כלליות עם מידות

  • 2.1.2 תוכניות ריצוף

  • 2.1.3 תוכניות חשמל 

  • 2.1.4 תוכניות תקרה 

  • 2.1.5 פריסות קירות

  • 2.1.6 חזית החנות

  • 2.1.7  סט של פרספקטיבות צבעוניות להמחשת עיצוב הפנים

  • 2.1.8 פרטי מערכות בתוך התקרה המתואמים זה עם זה ועם מערכות הבניין העיקריות, לפי הצורך.

  • 2.1.9 לוח גמרים פיזי או דיגיטלי. 

  • 2.1.10 פרטי שילוט

  • 2.1.11 תוכניות בטיחות אש במידת הצורך 

  • 2.1.12 תכנית מיזוג וספרינקלרים במידת הצורך

  • סט שלם של תוכניות לביצוע בנוסף למה שמפורט ב־2.1

  • 2.2.1 סט שלם של תוכניות ייצור עבור כל יחידות הריהוט והנגרות בהזמנה אישית.

  • 2.2.2 רשימת גמרים

  • 2.2.3 רשימת ריהוט קנוי

 • הפקת תוכניות להגשה למועצה וטיפול בתהליך ההגשה.

 • דמי הגשה למועצה לשנת 2015 R13,20/m2 לעסק ומינימום R2100 + 5% מהעלות הכוללת עבור בדיקה סופית.

קיום – ניהול פרויקט

 

 • מינוי INSIDE לסוכן הבלעדי של הלקוח. הסטודיו יפקח על הפרויקט כולו ויוודא שהוא נבנה בהתאם למפרט המתכנן.

 • מיקור והפצת כל השרטוטים הטכניים הרלוונטיים לקבלנים, לקבלני משנה, ליצרנים ולספקים, ובהם:

  • מתקין חנות

  • מתקין חזית לחנות

  •   יצרן שילוט 

  • חשמלאי

  • שרברב

  • מתקין מיזוג אוויר

  • מתקין ספרינקלרים

  •   מתקין אזעקות

  • כבלים ורשת

  • מתקין ריצוף

  • אחר

 • לאחר קבלת הצעות מחיר מכל הצדדים, 

 • יצירת אומדן עלויות מפורט ובו תרשים עוגה המציג את סך ההוצאה של הפרויקט.

 • לאחר שהלקוח יאשר את האומדן, 

 • אנו נמנה, נתאם וננהל את כל הקבלנים והספקים כדי להבטיח שכל העבודה תושלם בהתאם לסטנדרטים של המתכננים ושל הלקוחות.  תיאום עם ההנהלה הראשית. אישור כל התשלומים שהלקוח צריך לבצע לספקים או לקבלנים.

 • יצירת לו"ז לפרויקט והפצה לכל הגורמים הרלוונטיים. 

 • ביקורים באתר המתאימים לצורכי הפרויקט. 

 • חתימה על העברת האתר ללקוח עם סיום הפרויקט.  יצירת פרוטוקול סופי והבטחה שכל הבעיות יטופלו בתוך 10 ימי עבודה לאחר שהקבלן עוזב את האתר.

bottom of page