top of page
Lulaway

סטודיו Inside עיצב את המשרד הראשי החדש בשטח של 500 מ"ר עבור Lulaway, חברה צעירה ליצירת מקומות עבודה הצומחת במהירות.

החברה רצתה בית חדש ל־150 העובדים שלהם, במראה אפריקני מובהק, המעביר תחושה צעירה ולא שגרתית.  

Lulaway  מנהלת יותר מ־200 מרכזי עבודה ב־9 מחוזות. היא ממקומת בתוך קהילות מקומיות. מרכזי עבודה אלו מאפשרים לנוער לגשת לשוק העבודה בעלות נמוכה או ללא כל עלות. מרכזי תעסוקה אלו מחברים בין צעירים להזדמנויות עבודה, בלי לדרוש מהם תשלומי נסיעות גבוהים. הפלטפורמה הטכנולוגית המתקדמת מספקת ממשק קל לשימוש עבור מחפשי עבודה ומעסיקים, במטרה לטפל בחוסר ההתאמה בין מיומנויות למשרות פנויות. הם פתחו לאחרונה תוכנית הכשרה למוכנות לעבודה, המספקת לצעירים את הכישורים לקבלה לעבודה, אך חשוב מכך, להישאר בה.

הם  השפיעו מאוד על חייהם של אלפים, ויש להם עוד הרבה מה לעשות. הם מאמינים שיצירת מקומות עבודה בני קיימא לנוער היא המניע העיקרי לשינוי ושימשיכו לשנות את דרום אפריקה, פרויקט אחר פרויקט.

www.lulaway.co.za

bottom of page